03-07-2024

Chính thức phát động xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024

Từ tháng 7/2024, Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024 chính thức được phát động nhằm tìm kiếm và tôn vinh các nhà khoa học và nhà sáng chế công trình khoa học, công nghệ, kỹ thuật và văn học & nghệ thuật xuất sắc, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, đã được ứng dụng có hiệu quả, đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước với khẩu hiệu: “Khoa học và Văn học Nghệ thuật vì Việt Nam thịnh vượng”.

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng được Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Đào tạo Bảo Sơn tạo lập và Tập đoàn Bảo Sơn bảo trợ. Ra đời từ năm 2010, Giải thưởng được xét trao cho các công trình xóa đói giảm nghèo bền vững, công trình cải cách giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, những công trình phát triển kinh tế bền vững xã hội – môi trường, công trình bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị giáo dục sâu sắc và sức lan tỏa rộng. Giải thưởng nhằm vinh danh và động viên tài năng, trí tuệ, tạo thêm nguồn động lực cho các nhà khoa học khi có những sáng chế, công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

Ngày 5/7 tới đây tại Hà Nội, Quỹ Bảo Sơn - Tập đoàn Bảo Sơn và Hội đồng xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn tổ chức Lễ phát động xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn 2024. Buổi lễ dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các Sở ban ngành, các trường đại học, các viện nghiên cứu, lãnh đạo Tập đoàn Bảo Sơn, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Đào tạo Bảo Sơn và các giáo sư, tiến sĩ là thành viên trong Hội đồng chuyên môn (sơ khảo) và Hội đồng giải thưởng (chung khảo) xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn.

Tính độc đáo của Giải thưởng Bảo Sơn 2024 ngoài việc khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và chuyển giao tri thức, góp phần giải quyết các thách thức và nâng tầm giá trị cho những vấn đề đương thời mà còn là điểm tựa, đồng hành cùng các nhà nghiên cứu thông qua mạng lưới các nhà khoa học, công nghệ & nghệ thuật. Đặc biệt, Quỹ Bảo Sơn sẽ hỗ trợ kinh phí để tiếp tục phát triển các kết quả nghiên cứu lên tầm cao mới, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, tạo đà giúp các công trình đạt giải thưởng cao hơn, vươn tầm quốc tế.

Giải thưởng Bảo Sơn được xét, tặng cho các công trình, cụm công trình nghiên cứu xuất sắc về khoa học và có tính ứng dụng cao thuộc các lĩnh vực sau: (1) Khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; (2) Công nghệ, kỹ thuật; (3) Khoa học sức khỏe; (4) Văn học, nghệ thuật. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Quỹ Bảo Sơn có thể bổ sung thêm lĩnh vực xét tặng Giải thưởng. Năm 2024, mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 (một) công trình nghiên cứu xuất sắc nhất, với mức thưởng tương đương 120.000USD theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao Giải thưởng kèm theo Chứng nhận và Cúp vàng Bảo Sơn. Mỗi năm giá trị giải thưởng tăng thêm 10.000USD, theo đó, năm 2026 giá trị mỗi giải thưởng sẽ là 140.000USD. Dự kiến đến năm 2087, mỗi giải thưởng có giá trị 1.000.000 USD (Một triệu Đô-la Mỹ) và các năm sau có thể còn cao hơn nữa.

Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng: Ban Thường trực Giải thưởng Bảo Sơn hoặc Văn phòng Quỹ Bảo Sơn. Địa chỉ: Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội. Bản điện tử gửi vào địa chỉ email: thukytgd@baosongroup.vn.

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/8/2024 đến ngày 30/12/2024. Công tác xét tặng giải tiến hành từ ngày 5/01 đến ngày 15/4 năm tiếp theo.

Một số hình ảnh Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019:

PV